mautd

BTC - Chart 1H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
- Stoch vào vùng quá mua
- RSI vào vùng quá mua
- MACD đang ở rất xa nhau

=> BTC sẽ có sóng điều chỉnh về vùng 9k7, xau đó tiếp tục sóng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.