HTPHONG

BTC hình thành mô hình CỐC VÀ TAY CẦM trên D1

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
49 lượt xem
1
Vẽ để chờ kết quả xem mình đúng hay sai thôi nha quý dị.