NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá bitcoin 4.1.2021

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
bitcoin có phiên hồi scaping ,tích lũy trong giai đoạn vùng giá 46x
đã có tín hiệu hồi tốt từ 7h sáng
mình sẽ chấp nhận giữ bitcoin trong giai đoạn này ở vùng 46x
để sl 45x và entry ở 46.5x
tiếp tục chờ đợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.