howtotradeblog

BTC - Tích lũy theo mô hình tam giác

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện taị trên khung 4h BTC đang tích lũy theo mô hình tam giác. Xu hướng chính hiện tại là xu hướng tăng. Do đó khả năng cho việc BTC tiếp tục break để đi lên chiếm 60%.
Tuy nhiên không ngoại trừ trường hợp BTC sẽ break xuống phá vỡ cấu trúc tăng.
Chiến lược hiện tại có thể chờ BTC Break lên và retest lại vùng kháng cự mới phá chuyển thành hỗ trợ để canh Buy lên. Và đặt 1 lệnh chờ Sell Stop phía dưới phòng giá đảo chiều bất ngờ.

Bình luận