mayquanxi

BTC vẫn còn có thể rơi tiếp(Dài hạn)

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Biểu đồ tuần cho thấy không nằm ngoài khả năng BTC rời xuống 8xxx$ thập trí thấp hơn mức đó, có thể nhìn vào quá khứ có những thời điểm BTC mất tớ hơn 70% giá trị vốn hóa thị trường, Nhưng t vẫn dự đoán tời cuối năm nay rằng BTC vẫn tăng cao so với mức đỉnh cũ(Cách tốt nhất để bay cao và bay cao hơn là rũ bỏ tất cả những thứ không cần thiết, hiện giờ BTC vẫn còn quá nặng nề để có thể bay cao lên).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.