minhthangvt3008

BTC đang tạo Bull Flag nhưng nên chốt 50% lợi nhuận ở 9K700

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có vẻ đúng như dự đoán BTC đang tạo Bull Flag . Nhưng các bạn nên chốt 50% lợi nhuận đạt được ở vùng 9k700 ko nên mua thêm vùng này nhé !
- Hãy dùng lợi nhuận đó mua đặt lệnh ở dưới 9450-> 9640 $ chờ sẵn ở đó . Có thể đêm nay hoặc rạng sáng mai giá sẽ về vùng này !
- Good Luck nhé mọi người -
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.