Hiepthanhpham

Bitcoin, bao giờ mới úp chén?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình vẽ 2 kịch bản cho BTC . Dù sao vẫn kỳ vọng BTC sẽ úp chén trong năm nay (theo kịch bản 1) chứ không oẳng (theo kịch bản 2) :))
Với kịch bản 1: úp chén (uptrend) năm nay, mọi người đều vui :))
Với kịch bản 2: còn lâu mới úp chén, chỉ 1 số ít người vui (những long-term investor và những người bỏ lỡ cú 3k lên 14k vừa rồi sẽ có thêm cơ hội để gom thêm hàng).
.
Mặc dù nếu BTC về lại 3k và tạo 2 đáy thì cú bật lên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với việc lên luôn thì mình vẫn hy vọng là BTC sẽ lên luôn trong năm nay :))
.
Dù sao đi nữa thì nếu BTC thực sự úp chén thì target $100k cũng không có gì là quá viển vông nếu so với các cú chén trước của BTC .
Và nếu có sang năm mới úp chén thì cũng không có gì quá vô lý vì BTC có thể sẽ cần nhiều thời gian tích luỹ hơn cho 1 cú tăng mạnh hơn (quy mô càng lớn scale up càng lâu) để tăng từ 1k tới 10k mất 1 năm thì 10k tới 100k mất 3 năm là chuyện bình thường.
.
Chi tiết hơn hướng đi của BTC trong 3 tháng tới:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.