ThaiLiu

BTC ngắn hạn về 8100 và 5600

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
do ko vượt được trend xuống 9600 !!