TraderTop-net

BTCUSD 19/04 - Có mô hình đảo chiều

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn Bitcoin hôm qua như có 1 cú V turn - đảo chiều chữ V - vậy, xuống 1 cây, đi ngang 1 chút rồi bật lên 1 cây. Nhìn nó cũng giống như mô hình giá bánh mì sandwich nữa.

Đối với tôi, mô hình chủ đạo hiện nay vẫn đang là mô hình giá đỉnh đầu 2 vai - head and shoulders pattern. Ở vai phải hiện nay, một mô hình price action khác đang hình thành là mô hình inside bar - nến trong nến. Trong số các nến được đóng khung, nến mẹ đầu tiên đang nhốt hết các nến con vào trong nó và chưa có nến nào đóng cửa ngoài nến mẹ này, tạo cú breakout. Chú ý một cú thò đuôi lên trên của nến shooting star (chỗ mũi tên) đã cho thấy thất bại của phe mua trong việc đẩy giá vượt Inside Bar này. Kết hợp Inside Bar và falsebreak như vậy gọi là fakey. Lý thuyết fakey cho biết khả năng nếu giá falsebreak lên trên, nó có thể đi xuống trở lại. Chúng ta đợi Bitcoin sập ra ngoài Inside Bar để vào bán là đẹp.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.