jayhovn

Jayho| BitCoin - Daily Trading --- Btc/Usd

Giá xuống
jayhovn Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xu hướng trường vẫn rất phân vân , dựa vào chu kỳ tăng mạnh vừa qua thì với lợi thế hiện tại vẫn lợi thế cho bên Short
Bình luận:
Chốt lời
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.