Mrleea94

BITCOIN COI CHART ĐÁNH THÔI

BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
CHART NÀY PHẢI ĐÁNH LÊN, ĐÁNH LÊN, ĐÁNH LÊN

Áp lực giá bốc hơi => kệ
Nga - Ukraina => kệ
Vốn hóa, thanh khoản => kệ

Chart này sl ngắn tp dài (xem hình) => xuống tiền đánh lên!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.