Phamdong1969

Bitcoin có thể về vùng 9600$

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên đồ thị ngày bitcoin coin đang lưỡng lự giữa lên và xuống.
Giải Boli bóp lại báo hiệu sắp có dao động mạnh.
Tuy nhiên các chỉ báo của các khung thời gian ngắn đều rất xấu
Có thể giá Bitcoin sẽ về biên dưới của giả boliger tại vùng 9600$
Cho tới khi đó căn cứ vào giá đóng cửa chúng ta mới phán đoán xu hướng tiếp theo của Bitcoin được.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: