Phamdong1969

Bitcoin có thể về vùng 9600$

Giá xuống
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên đồ thị ngày bitcoin coin đang lưỡng lự giữa lên và xuống.
Giải Boli bóp lại báo hiệu sắp có dao động mạnh.
Tuy nhiên các chỉ báo của các khung thời gian ngắn đều rất xấu
Có thể giá Bitcoin sẽ về biên dưới của giả boliger tại vùng 9600$
Cho tới khi đó căn cứ vào giá đóng cửa chúng ta mới phán đoán xu hướng tiếp theo của Bitcoin được.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.