BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi sóng cuối của EW, điểm hỗ trợ 7k8 kì vọng sẽ cản được down trend của BTC , và từ điểm này hình thành sóng EW mới. Kéo dài các đáy của quá khứ 6k tới 6k5 ta có 1 đường hỗ trợ cứng . Đường hỗ trợ này cắt với đường downtrend ngắn hạn , ta sẽ có vùng 7k2, nếu như BTC có sập qua khỏi 7k8 thì ta có thể DCA các mốc mua lại quanh 7k2 . Sóng tăng EW kì vọng hình thành dựa theo các cản và hỗ trợ của quá khứ.
Mọi thông tin đều là tham khảo.