dinhchien

BTCUSD - Tiếp tục giảm theo Supertrend & Keltner 10/1/2022

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quan điểm giao dịch: giữ kỷ luật rủi ro (1%) bảo toàn vốn. Khi cá mập bơi hướng nào thì giữ lợi nhuận (gồng lời) theo hướng đó.
Vậy phải kỳ vọng dài hạn theo hệ thống giao dịch giả lập gần giống người chơi.
Lưu ý: để giống Strategy nhất không nên sử dụng cross (margin).
- Hoa hồng: 0.06% theo biểu phí sàn Binance future.
Tác giả đang dùng Strategy Autotrade.

- H4 timeframe: Supertrend Giảm.
- H1 timeframe:
... Keltner Channels giảm khi vượt xuống Lower 3.
* Chờ từ chối giả đường Upper 1 mở lệnh Bán.

* Khối lượng GIẢM tăng >>> Không nên bắt đáy, chờ phá lên đường Supertrend H4 thì hệ thống báo tăng lại.
Bình luận:
Strategy vào tiếp ở đường Basis.
Chỉ nên mua vào khi giá phá lên đường Supertrend 4 giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.