LeTrongHoaiNam

Bitcoin có thể quay lại mức giá 9000

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo quan điểm của mình thì Bitcoin đang được phá trend để kiểm tra lại các ngưỡng phía trên chứ không phải một sự tăng dài hạn. Đây có thể chỉ là một vụ "bull trap" để dụ những nhà đầu tư gà mờ rằng thị trường này còn có điểm để tăng, rồi sau đó, giá bitcoin có thể tụt liên tục tiếp. Đây là cú nhảy con mèo chết, chỉ là chết rồi vẫn có thể bật lại thôi chứ kp là trend tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.