xuhuongvang1

Giá sắp tới của BTC/USD

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Con sóng sắp tới Bitcoin có lực hồi khá mạnh đến GẦN $5000 trước khi quay về $2500, ,ọi người nhớ nắm kỹ nưỡng giá này và thoát ra sớm để ăn tết, tuần 2 của tháng 1 là thời điểm đẹp để Trader vào lại thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.