BLOGFOREXVIET

BTCUSD XUẤT HIỆN MÔ HÌNH VAI - ĐẦU - VAI DỰ BÁO TĂNG TRỞ LẠI 10K

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
GEMINI:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSD ngày 01/03/2020 ở khung H4 đang hình thành mô hình VĐV, nếu đúng giá có thể bật tăng trở lại đến 10k
* Trong quá trình này bạn nên làm gì:
* Nếu bạn thích bắt đáy TT thì đây là thời điểm tốt để Long. Nhưng nếu bạn không có kinh nghiệm TT sẽ đốt cháy TK của bạn.
** Nếu bạn muốn mua đúng kỹ thuật của mô hình này hãy đợi giá đi lên ngang với điểm giao nhau của 3 đỉnh xem tín hiệu rồi vào lệnh Long.
*** TP của cả 2 lựa chọn điều hướng về 10k.
**** Mô hình đang hình thành có thể thất bại, tất cả là dự báo.
***** Đây là setup cá nhân để anh chị tham khảo không nên xem đó là điểm vào lệnh, quyết định là do bạn.
Ý kiến của bạn bên dưới nếu muốn trao đổi, tôi sẽ trả lời ngay khi có thể.
Giao dịch đang hoạt động:
Có 1 pinbar H4 ngay vai phải là 1 điểm đáng để lưu tâm nhưng anh em đi Long sớm hãy cẩn thận vì mô hình có thể bị phá vỡ. Đứng ngoài quan sát là điều khó khăn cho anh em mới.
Giao dịch đang hoạt động:
GIá đã tạo ra 3 đỉnh ngang nhau, theo kỹ thuật đây là điểm mua. anh chị có thể kết hợp tín hiệu từ nến, chỉ báo để Long. TP 10k, QLRR theo TK của anh chị.
Giao dịch đang hoạt động:
Mô hình hoạt động khá tốt
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Gần TP lại dính SL

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.