BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC nếu không thoát được vùng 7600 thì rất nhiều khả năng về 6000
Vùng 7600 hiện tại đỉnh của nó chưa vượt được vùng 7800 nên nếu ko thoát được vùng giá này thì BTC Sẽ sập tiếp
Các tin xấu cho Coin cũng giảm mạnh tuy nhiên về mặt giá trị thì mình nghĩ vùng giá 7500 vẫn còn là cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.