Jack_Dawson

BTC: LẬT MẶT

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hello ae,
- Hôm qua JD có call môt deal canh buy tại kv 46k , tuy nhiên H4 đóng nến gắt quá nên đành huỷ lệnh haizzz.
- Đúng là ảo ma Canada, BTC làm cây H4 giảm mạnh xong giờ lật mặt, hiện tại thì chưa có điểm vào nào đẹp, khả năng là vẫn tiếp tục đi ngang trong kv 46-50k.
- JD sẽ làm một bài tìm hiểu rồi post lên cho ae nào muốn nghiên cứu về dự án này, đọc sơ qua thì thấy công nghệ của NEAR cũng hại não ko thua gì DOT, khi nào xong sẽ share với ae.

*JD sẽ cập nhật tình hình trong nhóm cá nhân, ae nhớ theo dõi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.