tradingpro2012

BTC Tích lũy xây chắc đáy quanh 8k chờ ngày bùng nổ

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại BTCUSD đang đi ngang tích lũy tại vùng đáy quanh 8kx, BTC có hỗ trợ 7k8 - 7k9, kháng cự 8k6 -8k7 dự kiến BTC sẽ mất một thời gian tích lũy ở vùng đáy này trước khi có xu hướng mới, chiến lược mua tại vùng hỗ trợ 7k8-7k9 dừng lỗ khi giá phá qua đáy 7k6 chốt lời lệnh mua tại vùng kháng cự 78k6-8k7 có lẽ phù hợp với các trader ưu thích lướt sóng ngắn.Đối với các holder chiến lược mua tích lũy khi BTC chỉnh xuống 7kx là phù hợp, Quan điểm cá nhân tôi tin tưởng sau khi xây chắc đáy quanh 8k BTC sẽ sớm có nhịp tăng giá trở lại vùng giá 9kx - 10k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.