mayquanxi

RSI cho thấy thị trường quá bán từ 25/11 đến nay :).

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
nhưng thực tế thị trường đã luôn tăng trưởng từ khi đó đến nay, coinmarket có lẽ là một thị trường mà ở đó ko có nền kinh tế hay chính phủ có thể can thiệp và ở đó chỉ có thỏa thuận hài lòng giữa người mua và người bán, ở đó chỉ có những người kiếm được ít hay nhiều không có thua lỗ nếu họ không nóng vội hoặc tham lam. tt tươi mới nhu cầu là lớn, khă năng tăng trưởng ngoài biểu đồ. với những nhận định trên với giá là 20k cũng không có gì là đắt vì thị trường có thể sẽ giảm sâu nhưng rồi vẫn sẽ hồi phục lại sau thời gian.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.