I_Cant_Trade

Bearish Bat Harmonic Pattern

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
............................
Bình luận: Phân kì Vol
Khung H12, Shooting Star tại vùng PRZ
Vùng PRZ đã thể hiện sức mạnh
Bình luận:
Biểu đồ Short
-1.8k Short tại cùng một vị trí, đây là sự thao túng
Khi lượng lớn Short cùng đóng tại một vị trí, tức là có ai đó đang MUA, và đẩy giá ngược lại, tức là đẩy Btc lên lại vùng PRZ - trong chart
Biểu đồ Short đang trong tình trạng Harmonic Impulse Wave, giảm tối đa tới 1.618
Tức là Short chuẩn bị bật ngược lên trở lại
Xét về tâm lý, Short chỉ bật lên trở lại, khi và chỉ khi, đó là FOMO SHORT, tức là Btc chuẩn bị down mạnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Xong target 1
Bình luận: ý Tú là ai nôn nóng thì có thể đóng lệnh tại target 1
chứ Tú ko hề đóng lệnh nha
Bình luận: Đã xong target 1, bật lên xíu và tiếp theo tiến tới target 2
Bình luận: Target 2 gần như xong
Đóng ý tưởng này, Bat Harmonic đã xong nhiệm vụ của nó