HoaTieuTaiChinh

BTC xác nhận xu hướng tăng dài hạn D1 còn tiếp diễn

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BTC đã chính thức phá vỡ KLV của xu hướng giảm tại D1, xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn.
- Nhận định sắp tới BTC sẽ có 1 nhịp điều chỉnh trước khi thực sự bứt phá mạnh mẽ lên.
- Canh Buy tại vùng 52-53k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.