minhmango

Bitcoin sẽ xuống 6k?

minhmango Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên khung tuần, 2 đường EMA 8 và 18 của mình đã cắt xuống phía dưới, giá một lần nữa đóng cửa phía dưới cả 2 đường EMA này. Hiện tại chúng ta đang giao dịch ở quanh mức giá $7800/ BTC
Trên khung ngày, vùng support quanh 10k đã bị phá vỡ trong tuần trước. Mô hình 2 đỉnh được tạo thành đi cùng với đó là false break qua trendline. Hiện tại 3 đường MA trên khung ngày đã cắt xuống dưới, chỉ báo xu hướng chính của Bitcoin vẫn là giảm và chưa thoát khỏi đợt điều chỉnh.
Chúng ta có thể kì vọng về việc vùng giá 6k được test lại một lần nữa. Đây là một vùng support khá quan trọng. Hãy cùng chờ xem liệu Bitcoin có thể tạo thành mô hình hai đáy ở đó và bật lên hay 6k sẽ tiếp tục bị phá vỡ

#minhmeo
Bình luận:
Đúng như dự đoán thì khi mà phá đường downtrend bitcoin đã vượt lên tới vùng 9k.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.