NCN_VN

Phân tích BITCOIN ngày 12/06/2021

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
*** Phân tích BITCOIN ngày 12/06/2021:
BTC ngày hôm qua vẫn giữ được nhịp phục hồi quanh mốc 37k, khả năng BTC trong hôm nay có thể tiếp tục tăng khi mà đóng nến D1 khá đẹp và có thể sẽ bức phá chạm mốc 41k trong tuần này.
*** Chiến lược tham khảo: ( Hôm nay vào lệnh nhỏ không đòn bẩy cao)
Buy BTC 37000
SL : 36500
TP: 39000
*** Lưu ý: BTC vẫn đang trong vùng 32k -42k , vẫn chưa rõ phá vỡ bên nào nên có thề sập bất cứ lúc nào cần tuyệt đối tuân thủ SL nếu theo lệnh N.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.