nghivan86

Phân tích Bitcoin ngày 21/04/2018 (điểm vào lệnh )

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích Bitcoin ngày 21/04/2018 (điểm vào lệnh )
Hôm nay ngày 21/04/2018 chúng ta đã thấy một cây nến tăng mạnh , cùng với nhiều tin tốt thị trường qua đó tạo tâm lý hung phấn cho các nhà đầu tư, để mở ra thời kỳ tăng giá cho Bitcoin . Bài phân tích này mình muốn chỉ muốn phân tích điểm vào lệnh Bitcoin hôm nay . Các bạn có thể vào các lệnh từ 8600, 8400, 8300 đây là những vùng BTC sẽ hồi về trước lúc tăng giá lên trên 10.000 usd

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.