nghivan86

Phân tích Bitcoin ngày 21/04/2018 (điểm vào lệnh )

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích Bitcoin ngày 21/04/2018 (điểm vào lệnh )
Hôm nay ngày 21/04/2018 chúng ta đã thấy một cây nến tăng mạnh , cùng với nhiều tin tốt thị trường qua đó tạo tâm lý hung phấn cho các nhà đầu tư, để mở ra thời kỳ tăng giá cho Bitcoin . Bài phân tích này mình muốn chỉ muốn phân tích điểm vào lệnh Bitcoin hôm nay . Các bạn có thể vào các lệnh từ 8600, 8400, 8300 đây là những vùng BTC sẽ hồi về trước lúc tăng giá lên trên 10.000 usd