NamNamvu

sự giống nhau kỳ vọng

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
83 lượt xem
2
btc đã thấy su thế tăng tốt tôi kỳ vọng một cú sụt dảm nhẹ và tăng tiếp trong trường họp lực dảm săp tới quá yếu tôi sẽ huỷ kế hoạch này