ThanhDCOfficial

Chiến lược dài hạn Bitcoin

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chiến lược vào lệnh.
- Nếu giá phá lên trên cái nêm và đóng cửa bên trên. Ta buy và TP 13K
- Nếu giá phá phía dưới cái nêm và đóng cửa bên dưới. Ta Sell và TP 4K