LeeBK

Bitcoin H4: Chú ý mô hình nêm giảm

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BItcoin H4: Hôm qua Bitcoin có 1 nhịp phục hồi sau khi chạm 6400 bật lên. Chú ý trên H4 giá đang hình thành Falling Wedge (nêm giảm), và các chỉ báo động lượng xác nhận phân kỳ sau đó. Key level hiện tại sẽ nằm ở vùng 7800 là vùng phá nêm + cạnh mây Kumo dày trên H4. Nếu Bitcoin H4 đóng cửa trên H4 thì có thể phục hồi mạnh hơn nữa. Còn ở downside thì 7800 là key resistance xem xét.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.