LUC_TRADING

BTCUSD xu hướng

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tích lũy đủ rồi bứt phá thôi. Đang là kênh giảm của W và D 4H. anh em nào đang BUY chú ý nhé.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.