VelmaProd

BTC/USD - 28/08 - Giảm điều chỉnh

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau BTC đạt 7090 (sàn Bitstamp )
- Khung 4H: Chikou gặp cản mạnh MA200, RSI báo quá mua khi đạt > 74.
- Khung 1D: Giá đang gặp cản span B flat.
Dự đoán BTC sẽ điều chỉnh về vùng 678x ~ 681x
--- Velma ---

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.