xuanhaimmoer

Giải thích các phản ứng và hành động giá của Bitcoin

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các phân tích mình đã nêu rõ trên biểu đồ, mọi người đọc để tham khảo

Hãy LIKE nếu thấy bài viết có ích và đó là cách duy nhất ủng hộ tác giả 1 cách miễn phí và tốt nhất !

Thank for all !
Bình luận: Giá đã vào vùng mua đẹp !
Bình luận: Cập nhật đồ thị cho ADA/BTC