xuanhaimmoer

Giải thích các phản ứng và hành động giá của Bitcoin

Đào tạo
xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Các phân tích mình đã nêu rõ trên biểu đồ, mọi người đọc để tham khảo

Hãy LIKE nếu thấy bài viết có ích và đó là cách duy nhất ủng hộ tác giả 1 cách miễn phí và tốt nhất !

Thank for all !
Bình luận:
Giá đã vào vùng mua đẹp !
Bình luận:
Cập nhật đồ thị cho ADA/BTC

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.