Binhes16190

“Sắp Có Một Sóng Điều Chỉnh Tầm 5000pip”

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi gặp kháng cự kỹ thuật và tâm lý, btc đã chững lại và đang có xu hướng điều chỉnh xuống mất tầm 5000 pip trước khi có những diễn tiến mới khác.

“Lời tôi nói không phải chân lý, đừng nghe theo tôi. Hãy chỉ nên tham khảo làm tài liệu nghiên cứu”
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.