tatcachiladautu

Dự Đoán Sóng Elliott cho BTC/USD

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trung hạn tôi đang thấy thị trường BTC tăng theo sóng ABC. Fib 0.618 là một điểm đến đáng tin cậy

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.