HuynhSang-Forex

SELL BTC - SẮP CÓ CŨ XẢ NỮA CỦA BITCOIN

Giá xuống
OANDA:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã đạt ngưỡng cao nhất trong đầu năm nay và các nhà đầu tư lớn đang chốt lời khá nhiều
Vùng giá 35k-36k đang là vùng kháng cự của BTC trong thời gian này và khả năng sẽ có cú xả nữa của BTC .

Lót dép hóng nhé ^^

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.