NguyenThang33

BTCUSD - Hướng đi nào cho các bạn đây!

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của rất nhiều holders, khi giá đi đến đỉnh cuối của tam giác, BTC đã quay đầu đi xuống, đạt mốc thấp nhất trong vòng 13 tháng qua. Không thể nói trước được thị trường này sẽ đi đâu về đâu trong thời điểm này!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.