Antony_sg

BTC ĐÃ CHẠM MỨC SÓNG 3

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo mạch phân tích sóng Elliott thì mức sóng 3 đã đạt được, đây cũng là mức giá quan trọng của vùng giá hợp lưu trong quá khứ. Ngày hôm qua thị trường tăng cả về giá và khối lượng và có bước giá khá dài (tăng trên 13% tương ứng 876 USD), theo kinh nghiệm của riêng cá nhân mìn thì thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh về mức sóng 4 vì mức sóng 3 đã đi khá dài ( khoảng 3,5 lần mức sóng 1).
Về mặt kỹ thuật thì khu vực này đã vào phạm vi giá cần điều chỉnh, nhưng mức độ điều chỉnh nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào động thái tâm lý của thị trường. Nếu không có thông tin nào tác động thì mức giá điều chỉnh lớn nhất có thể chỉ tới 6,100, nếu thị trường không biến động nhiều thì giá vẫn sẽ nằm trên kênh tăng giá mới (trên 6,500)
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.