TraderTop-net

Crypto đầu ngày 13/08 - Pump thất bại? Có tín hiệu đảo chiều?

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đầu tiên, chúng ta thấy kế hoạch bán từ trên xuống hôm qua của chúng ta đã trúng đỉnh ở vùng kháng cự. Thật may mắn cho 1 ngày cuối tuần.

Tiếp theo, chúng ta thấy có 1 cú pump đã bị bẽ gãy rạng sáng nay. Cú pump diễn ra lúc tầm 2g sáng, đẩy giá lên đến 6500 và lập tức bị đẩy bật xuống lại, về đến sát 6200. Hai lần liên tiếp 6k5 trở thành "tử địa" của Bitcoin ngắn hạn.

Trước mắt, view của tôi vẫn là bán xuống từ các kháng cự bên trên, vì xu hướng chuong hiện nay là bắt đầu sideway nhưng trước đó là xu hướng giảm.

Có 1 tín hiệu hơi lạc quan cho phe Bò là có khả năng hình thành mô hình biểu đồ Vai Đầu Vai Ngược - Inverted Head and Shoulders . Đây là mô hình biểu đồ - chart pattern - đảo chiều giá từ giảm sang tăng. Để chính thức hoàn tất mô hình này, bitcoin cần vượt lên trên 6k7. Lúc đó, mục tiêu giá có thể đi lên đến 7k4

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.