mautd

BTC - Chart 1H

Đào tạo
mautd Pro Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BB đã chạm vào đường biên trên
- RSI đã thể hiện phân kỳ thường
- Stoch đã thể hiện phân kỳ thường
- MACD đang phân tách rất xa

=> BTC bắt đầu vào sóng điều chỉnh với mức hỗ trợ là 10k8, và sau đó pumd với mức kháng cự là 11k7
Bình luận: Khả năng cao là em nó sẽ chạm 10k6x rồi quay đầu :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.