plorida275

BTC 4H updated 12.7

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi flash Dump về 61xx
4H chuẩn bị phân kì
và khoảng trưa mai chúng ta sẽ quay về đầu 6500
chờ xem nhé