plorida275

BTC 4H updated 12.7

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi flash Dump về 61xx
4H chuẩn bị phân kì
và khoảng trưa mai chúng ta sẽ quay về đầu 6500
chờ xem nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.