T4u

Bitcoin - Bit tăng ngắn hạn tạo điều kiện cho alt pumd tốc lực

Giá lên
T4u Pro+ Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại rất nhiều người so sánh đường giá hiện tại và năm 2014,nhưng một sự so sánh sai vị trí sẽ gây ra hậu quả nghiệm trọng,và theo mình chúng ta mới chỉ đi được 1/2 chặng đường,sắp tới sẽ là một cú BULLTRAP để đời của bitcoin ,mốc đầu tiên sẽ là 84xx,và sau đó là 10k,một khi chạm 2 mốc trên giá sẽ quay về test lại 74 và sau đó sấp mặt xuống vùng 5k đến 4k "đáy cuối" và sideway ở đó vài tháng rồi chính thức uptrend trong khoảng quý 2 2019.
Trong lúc bit từ vùng 6x này lên vùng 7x 8x 9x thì alt sẽ pumd tốc lực với khả năng đạt target x2 x3 x5. Chúc ae may mắn :)
Bình luận:
MACD 1W đang cho liên tiếp những tín hiệu đẹp,cùng chờ giá test vùng 71 74 :)
Bình luận:
Bit đã có dấu hiệu phá để to the moon,team Bull cố lên,alt đang bay 5 10%,cố lên thành 100 150% đi nào
Bình luận:
OK :)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.