Jack_Dawson

BTC: CANH BUY

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- BTC đi ngang trong hơn 1 tuần qua cho thấy xu hướng đang bị chững lại để hấp thụ bớt lực xả của những người muốn thoát hàng.
- JD thấy hiện tại có kv 45k là vùng hỗ trợ quan trọng của phe Buy nên mn có thể cân nhắc vào lệnh Buy khi thấy dấu hiệu lực mua mạnh từ nến H4.
- Target: 55k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.