NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá vàng và giá bitcoin ngày 30.12.2021

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
giá vàng có dấu hiệu khôi phục nhẹ lúc 14 h 50 có 1 tín hiệu vào lệnh và lúc 17h30 cũng có tín hiệu buy
tuy nhiên tín hiệu này chỉ có thể scaping từ 3-5 điểm
giá bitcoin cũng có dấu hiệu khôi phục từ 11h00 sáng đến 18h00 tối hôm nay
2 phiên này mang tính chất khôi phục nhẹ chứ không phải trung hạn hay dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.