dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm Supertrend & Keltner 19/12/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Khung 4 giờ; chỉ báo Supertrend.
- Tăng: Khi giá nằm trên đường màu xanh lá.
- Giảm: Khi giá nằm dưới đường màu đỏ.
> Hiện khung 4 giờ : Supertrend GIẢM..
2. Khung 1 giờ: chỉ báo Keltner Channels .
- Tăng: Khi nến vượt qua đường Upper 1.
- Giảm: Khi nến vượt xuống đường Lower 1.
> Hiện khung 1 giờ: Keltner GIẢM.
* Kết hợp 1 & 2:
Supertrend giảm, Keltner Channels giảm >>> Strategy chờ Bán khi nến vượt xuống đường Basis Keltner mà không vượt lên Upper 1.
- Hiện chỉ báo Dow (HH-HL-LL-LH) đang ủng hộ cho xu hướng giảm khung 1 giờ: Pivot left: 20, Pivot right: 20.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.