dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu giảm Supertrend & Keltner 19/12/2021

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
1. Khung 4 giờ; chỉ báo Supertrend.
- Tăng: Khi giá nằm trên đường màu xanh lá.
- Giảm: Khi giá nằm dưới đường màu đỏ.
> Hiện khung 4 giờ : Supertrend GIẢM..
2. Khung 1 giờ: chỉ báo Keltner Channels .
- Tăng: Khi nến vượt qua đường Upper 1.
- Giảm: Khi nến vượt xuống đường Lower 1.
> Hiện khung 1 giờ: Keltner GIẢM.
* Kết hợp 1 & 2:
Supertrend giảm, Keltner Channels giảm >>> Strategy chờ Bán khi nến vượt xuống đường Basis Keltner mà không vượt lên Upper 1.
- Hiện chỉ báo Dow (HH-HL-LL-LH) đang ủng hộ cho xu hướng giảm khung 1 giờ: Pivot left: 20, Pivot right: 20.