ThanhDCOfficial

BITCOIN vừa phá cản và có xu hướng đi lên mạnh mẽ

Giá lên
ThanhDCOfficial Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin vừa phá ngưỡng 8k9 và đang có xu hướng đi lên mạnh mẽ có thể tăng trong ngắn hạn.
Các bạn có thể tiếp tục mua lên từ bây giờ.
Mục tiêu lợi nhuận lần này 9k8.
Vùng giá cần lưu ý:
- Vùng giá 9k4, có thể thị trường gây lưỡng lự tại khoảng thời điểm này.

Ghi nhớ quan trọng: Hãy quản lý rủi ro thật tốt, bởi vì mọi rủi ro đều có thể xảy ra mặc dù bạn đã phân tích đúng.
Hãy cân nhắc trước khi làm theo nhé.
"Trên thị trường tài chính, nếu bạn giỏi bạn có thể đúng 6 trên 10. Chẳng bao giờ bạn đúng 9 trên 10 đâu" - Peter Lynch
Bình luận:
Thị trường quay đầu sớm hơn dự tính
Bình luận:
Giá phá trend, sẽ có sự điều chỉnh lớn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.