Thang_HT

Xu hướng BTC cho những HOLDER

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
323 lượt xem
6
Giá BTC hiện tại đang đi ngang và sẽ không điều chỉnh sâu, lúc này altcoin sẽ tăng lại hết đỉnh cũ, kèm theo BTC .D hồi về vùng 42-42.5 sau đó giá tiếp tục tăng và BTC sẽ lấy lại thị phần, BTC .D tăng lên vùng 50-52, giá lên đến 95-100k mới bắt đầu hết sóng 3 và điều chỉnh về sóng 4, khi BTC xong sóng 4 vào sóng 5 thì lúc đó altcoin sẽ bay trước, lúc này thị phần btc .d sẽ giảm, tối thiểu là về 35
Bình luận: giá đi xong nhịp đầu tiên của sóng (3), điều chỉnh tối đa về vùng 54k$ sau đó lên lại đi vào nhịp thứ 3 của sóng (3)