Thang_HT

Xu hướng BTC cho những HOLDER

Thang_HT Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá BTC hiện tại đang đi ngang và sẽ không điều chỉnh sâu, lúc này altcoin sẽ tăng lại hết đỉnh cũ, kèm theo BTC .D hồi về vùng 42-42.5 sau đó giá tiếp tục tăng và BTC sẽ lấy lại thị phần, BTC .D tăng lên vùng 50-52, giá lên đến 95-100k mới bắt đầu hết sóng 3 và điều chỉnh về sóng 4, khi BTC xong sóng 4 vào sóng 5 thì lúc đó altcoin sẽ bay trước, lúc này thị phần btc .d sẽ giảm, tối thiểu là về 35
Bình luận: giá đi xong nhịp đầu tiên của sóng (3), điều chỉnh tối đa về vùng 54k$ sau đó lên lại đi vào nhịp thứ 3 của sóng (3)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.