langaking

BTC: Buy khi hoàn thành mô hình và retest

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC có động thái tích lũy tốt tại khu vực 45,7 - 47,2
Kịch bản1 : Tạm thời quan sát tiếp tục cho đến khi break khu vực cản gần nhất 49,
Mua khi giá retest lại vùng 47.2 mục tiêu 51, sl 45.7
Kịch bản 2: Mua test 47k sl 46k5, tp 49
Good luck!
Bình luận: Kịch bản 2 thành công, buy 47 lên được 48.4 và quay đầu