mayquanxi

BTC với những cột nến đỏ dài đâm xuống là do đâu?

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong 3 ngày qua nếu các bạn theo dõi KL trên coinmaketcap sẽ nhìn thấy 3 đợt có KL bằng gần nửa TT của BTC được giao dịch(đó chỉ có thể là bán ra) đã tạo ra những cột nến đỏ dài 10% giá trị và đã làm cho mô hình đầu vai bị vỡ đảo ngược xu hướng
ước tính KL từng đợt t đã nhìn thấy:
Đợt 1 ngày 06/3: 3.5 tỷ usd giá 11k2 từ bitmex
Đợt 2 ngày 07/3: 4.5 tỷ usd giá 10k5 từ bitmex
Đợt 3 ngày 08/3 5.5 tỷ usd giá 9k5 từ bitmex
Sell lên tất cả các sàn.
hãy cận trọng thời gian này. đợt 4 có thể có nhưng cũng có thể ko, nếu ko thì giá có thể hồi lại một chút lên 10k trước xu hướng mới
trên biểu đô đang cho biết giá đang cắt SMA200 daily nhưng ko dễ để cho giá đâm thủng nó và đi thẳng xuống dưới mà ko chút kháng cự nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.