vegas9999

btc đang đi vào 1 kênh giảm.

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi vào 1 kênh giảm.
Nếu không có đợt hồi trong ngày mai thì sẽ ưu tiên sell theo chart