Crypto_level_UP

BTC tăng lên 967x quanh ngày 14/5

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại, trên khung 1D, xu hướng chính của BTC là xu hướng tăng, sóng hiện tại là sóng điều chỉnh và giá đang test ngưỡng hỗ trợ. Đây là một ngưỡng hỗ trợ tốt, khối lượng giao dịch tại vùng giá lớn, mây ichimoku ở điểm này khá dày, mây tương lai cho tín hiệu tích, đường Chikou ở trên đường giá, những tín hiệu này ủng hộ cho khả năng giá sẽ không giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ này mà bật lên. Các chỉ báo RSI , Stoch RSI trên khung 4H đều ủng hộ cho khả năng giá tăng. MACD xuất hiện phân kì giá tăng.
Hiện tại, kịch bản giá tăng đang có nhiều khả năng hơn hơn (70%). Giá tăng lên 9405.5, sau đó tăng tiếp lên 9676 (quanh ngày 14/5). mua khi giá vượt 9405.5, tiếp tục mua khi giá vượt 9676. Target đạt 11663.5 (quanh ngày 25/05).
Kịch bản giá giảm xác xuất khoảng 30%: giá giảm về 8796.5 sau đó tiếp tục giảm về 7804.5 (quanh ngày 14/5). trong ngắn hạn short khi giá phá vỡ ngưỡng 8796.5. Target 7804.5 (quanh ngày 14/5).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.